Bygging av boliger -Innredning

house-building-1821142_960_720Når rammen for huset først er satt begynner det mer pirkete arbeidet. Selv om de første arbeidsstegene på innsiden av et hus også er av det grove og brutale slaget, kommer man raskt til et punkt hvor tidkrevende detaljarbeid tar over for raske steg, og tilsynelatende hurtig fremgang.

  • Etter at vinduene er satt er det vanlig at man setter inn mellomveggene og innsiden av ytterveggene. Gjerne bruker man 2-4 planker, isolasjon og OSB-plater til å gjøre dette. Det finnes også mer moderne konstruksjoner, hvor en metallramme holder plater av for eksempel gips, som byr på ekstra brannsikkerhet. Gjerne bruker man også på innsiden difusjonsåpne folier som tillater at fukt kommer ut fra reisverket, men hindrer den fra å komme inn i det, samtidig som det settes en effektiv stopper for trekk.
  • Settingen av de indre skilleveggene sammenfaller med installasjonen av infrastrukturen i huset. Dette kan være ting som lufteanlegg, det elektriske systemet, gassledninger, vann og avløp, eller rør for oppvarming eller sentrale støvsugeranlegg.
  • Ofte er dette også tidspunktet for inspeksjon av bygningen, for å for godkjent reisverket og rammene, så vel som installasjonen av diverse infrastrukturelle systemer.
  • Deretter er det vanlig å fortsette med installasjonene på våtrom, og å installere funksjonelle avløp, vasker og liknende. Det er alltid bra å ha tilgang på rennende vann på innsiden av huset. De følgende stegene i byggeprosessen inkluderer nemlig flere steg som også krever vask og rengjøring.
  • Jobben fortsetter med sparkling, grunning av veggene, maling, eller installasjoner av panel på vegger og tak. Gjerne fliser man veggene i områder hvor vann blir brukt, slik som baderom og kjøkken.
  • Når veggene er ferdige, fortsetter man med gulvet. Gulvbelegg av forskjellige slag legges, eventuelt et ledningsnett for gulvvarme, som for tiden vanligvis er av den vannbårne varianten, med en ekstern vanntank som kan varmes på forskjellige vis.
  • Deretter installer man fast inventar, som varmebærere eller kjøkkeninnredninger.