Bygging av boliger -Råbygget

image (1)Den mest populære metoden for boligbygging i Norge er at man bruker en bærende struktur i treverk. De typiske stegene for konstruksjon er som følger:

 • Man utvikler byggeplanene og lager en materialliste for å beregne forbruket for konstruksjonen. Dette gjøres i dag gjerne med beregnings-software.
 • Deretter skaffer man seg en byggetillatelse fra myndighetene.
 • Man rydder tomta for å klargjøre byggeplassen.
 • Man måler ut tomta for å stake ut fundamentet.
 • Deretter graver man ut grøfter for fundamentet, og støper så fundamenteringen for bygningen. Hvor dypt og hvordan, avgjøres av underlaget. I Norge bygger man gjerne på hard mark og fjell, noe som krever mindre fundamenteringsarbeid.
 • Deretter setter man opp den bærende konstruksjonen, selve rammen til huset. Gjerne brukes tre-bjelker eller stål i dette arbeidet. Om man bruker stål kan man bygge slankere, med færre støtter og med større spenn, enn med tre-bjelker i vanlige dimensjoner.
 • Deretter er det vanlig å sette takstolen, og å kle taket, slik at resten av konstruksjonen kan foregå i det tørre. Om taket tekkes med bestandig materiale er det åpent å velge selv, men dette er noe som kan forskyves frem i tid, om ikke alt passer.
 • Deretter settes leddene for gulvet, mellomgulvet fylles ut, gjerne med isolasjon, for å dempe lydoverføringen, og man henger opp taket.
 • Så kler man utsiden av veggen. I Norge er det fortsatt vanlig å bruke planker og bord som kledning, men ved nyere bygg har også plater av OSB eller Kryssfiner blitt et vanlig første ytre lag. Gjerne legger man også en dampsperre først for å holde den senere isolasjonen i veggen tørr, og for at fukt skal slippe ut, uten å kunne komme inn gjennom veggen.
 • Deretter setter man inn vinduer.
 • Når vinduene er satt forsetter man med utbyggingen på innside. Den kan nå foregå uten at noen av de mer sårbare materialene skades av vær og vind.