Fordelene ved internasjonale ingeniørsutdannelser

I Norge er vi gode på mange ting, men om du skal bli ingeniør så er det flere muligheter du burde se på. Det finnes nemlig mye som kan læres av andre. Spesielt den som interesserer seg for store bygg, gjør lurt i å ta et sveip hos noen av våre større naboer. 3480656Både i USA og i Australia er det med tiden blitt utviklet solid kompetanse for høye bygg og store bruk. For den som kan takle de språklige hindringene er også Tyskland et vertsland som kan by på noe av det nyeste innen teknologi og konstruksjon. Innen visse felt holder det også å se litt nærmere, til Danmark, hvor det finnes en mengde solid kompetanse som det er vanskelig å oppdrive i Stavanger, Grimstad eller Trondheim. Der finnes også norske forbindelser til mer eksotiske plasser, som egner seg fremragende for blivende ingeniører. Både Singapore og Dubai har et stadig sterkt engelskspråklig nærvær som byr inn for studenter.

Tyskland er et meget godt valg for den som kan tilpasse seg

Studieformen i Tyskland er strengere enn den er i Norge, og det legges langt større vekt på presisjon og punktlighet. Byggenæringen er stor, og det finnes over 200 høyskoler og universitet som tilbyr utdannelser som går sammen med en utdannelse som ingeniør innen bygningsvesen, samt en del andre kurs som også innretter seg mot en rekke spesialiseringer og spesialkompetanser.

Her kan man være med på de store gjennombruddene som preger bransjen, og man får høre om de beste og nyeste teknikkene og metodene som anvendes. Samtidig vil man få utviklet en god og tradisjonell base, slik at man kan relatere nyvinningene med de tradisjonelle og mer jordnære foretakene som eksisterer. Selv om det ikke er vanskelig å få jobb som ingeniør i Norge, er det likevel en ekstra bonus med et år i utlandet, eller et studium.