Nye byggeprosesser og bærekraftighet

Etter som nye bygningsforskrifter har kommet i de seneste årene, har også nye teknikker og metoder for bygging vokst opp rundt disse. Mange høyskoler og universiteter jobber for fullt med å presse grensene med nye materialer og nye byggeskikker. De forbedrer effektiviteten og ytelsen, og reduserer samtidig mengden av avfallsprodukter som kommer ut av enhver byggeprosess.

Kommer vi til å printe hus?

3d-printed-concrete-castle-08
Det neste mulige steget er kommet ut av gjennombruddene med 3D-printing. Her kan man nå printe moduler som gjør det mulig å fleksibelt lage deler for små bedriftsbygninger og private hjem. I løpet av 20 timer kan delene til et ferdig hus, med innlagt vann og strøm settes sammen. Fungerende prototyper printer i disse dager rundt 4 meter med bygg i timen. Slik kan til og med større bygg ferdigstilles i løpet av en ukes tid. Med slike metoder oppstår det minimalt med svinn, og lite menneskelig arbeidskraft kreves. Selv om det koster å bygge og å utvikle maskinene som det er snakk om, så vil det lønne seg i det lange løp, å investere stort i videreutviklingen av denne teknologien.

Andre ser tilbake og anvender gammel teknologi

I Tyskland ble det nettopp ferdigstilt et containerhus av et noe spesielt slag. Helheten av huset ligger inni en rørkonstruksjon som er dekket med jord, nesten som et hobbithus for det 21. århundre. Stoffene som brukes er stort sett billige, selv om arbeidskostnaden med nedgravingen av huset utgjør en ganske stor post på regnskapet. Der hvor det normalt ville vært vinduer, har man puttet inn lyssjakter i taket, slik at man har muligheten til å lufte, og til å slippe sollyset inn. Siden de er rettet rett opp blir også lyset sterkere enn med vinduer fra siden. Hovedfordelen med dette byggesettet er at det er billig, og at huset blir meget energieffektivt, med de metertykke lagene av isolerende jord.